OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

sygn. VI Co 967/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 maja 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Joannitów 14, Wrocław 50-525 w sali nr 18 J, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego: Wrocław, ul. Wieczysta 75/5, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00338612/1 oraz udziału 77/10000 w nieruchomości wspólnej o nr KW WR1K/00167009/1. Lokal nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 33,00 m2 (według KW). W jego skład wchodzą: dwa pokoje (13,47 m2 i 9,00 m2), kuchnia (4,80 m2), łazienka z WC (2,38 m2), przedpokój (2,19 m2). Do lokalu przynależy balkon. Lokal nie posiada przynależności. Budynek, w którym znajduje się lokal –dziesięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii wielkoblokowej. Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: gazową, wodno- kanalizacyjną, elektryczną. Budynek jest w stanie dobrym. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Lokal niezamieszkały, klucze do lokalu posiada komornik.

 

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

                   ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 92 1050 1575 1000 0092 2624 1553

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 20 maja 2021 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację – Km 486/18 (imię i nazwisko licytanta)”.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc). Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc). Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 14.05.2021 r. na godz. 11:00. Komornik informuje, że od dnia 14.05.2021 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Joannitów 14, Wrocław akta postępowania egzekucyjnego Km 486/18. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 795 673 807

 

top
top

copyrights © 2015 Piotr Matusiak. Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie ikomornik.pl licytacje komornicze

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.