Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Matusiak Kancelaria Komornicza nr XIII we Wrocławiu
Executio est finis et fructus legis
Executio est finis et fructus legis

Licytacje Ruchomości | Nieruchomości

img1

21 maja 2021 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Matusiak Kancelaria Komornicza nr XIII we Wrocławiu
Lokal mieszkalny o pow. 33 m2, Wrocław, ul. Wieczysta

Data i godzina: 21 maja 2021 11:00

Cena wywoławcza: 217 500,00

Rodzaj licytacji: I licytacja

Kategoria: Nieruchomości, Mieszkania

Zobacz wszystkie licytacje

OGNIVO

Moduł‚ ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia.

CEPIK

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.

PUE ZUS

Elektroniczne zapytanie do ZUS, które pozwala uzyskać informację o pracodawcy dłużnikaa bądź o rachunku bankowym dłużnika, z którego są płacone składki na ubezpieczenie.

e-Sąd EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. e-Sąd

WebEwid

Elektroniczny dostęp do danych geodezyjnych i kartograficznych.

Komornik online

Dostęp do serwisu umożliwiającego komunikację komornika z uczestnikami postępowania egzekucyjnego

Aktualności Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http://www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.pmatusiak.ikomornik.pl, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl

Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych /art. 49.4 ustawy - Prawo bankowe.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku. Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji /art. 52a ustawy - Prawo bankowe.

Cookies/ciastecza

30
STY
Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Strona ma charakter informacyjny

13
STY
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wybór komornika

7
STY
Zgodnie z 10 ust. 1 ustawy z 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kontakt

 • Adres:

  ul. Hubska 96/100
  bud. A lok. 124-125
  50-502 Wrocław

 • Telefon:

  tel. 71 33 45 410
  fax 71 71 56 995

 • Email: wroclaw.matusiak@komornik.pl

Formularz

Imię i Nazwisko ! Email ! Email ! Treść !
Imię Nazwisko
Adres Email
top