Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Matusiak Kancelaria Komornicza nr XIII we Wrocławiu
Executio est finis et fructus legis
Executio est finis et fructus legis

OGNIVO

Moduł‚ ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia.

CEPIK

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.

PUE ZUS

Elektroniczne zapytanie do ZUS, które pozwala uzyskać informację o pracodawcy dłużnikaa bądź o rachunku bankowym dłużnika, z którego są płacone składki na ubezpieczenie.

e-Sąd EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. e-Sąd

WebEwid

Elektroniczny dostęp do danych geodezyjnych i kartograficznych.

Komornik online

Dostęp do serwisu umożliwiającego komunikację komornika z uczestnikami postępowania egzekucyjnego

moduł e-US

BMS-Bailiff Management System

e-licytacje

Aktualności

Komornik nie przesyła operatu szacunkowego na maila do zainteresowanych licytacją nieruchomości. Operat zostanie okazany zainteresowonym do wglądu na terminie licytacji. Komornik będzie udzielał w trakcie oględzin lokalu przed licytacją, wszelkich niezbędnych do licytacji informacji o lokalu na ul. Komandorskiej 51/2, Wrocław 53-342. komornik przypomina, że lokal jest niezamieszkały, w stanie do remontu.

Komornik informuje, że w dniu 16-03-2023r w związku z terminem licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 53-342 Wrocław, Komandorska 51/2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00210459/7, kancelaria będzie czynna w godz. 10:00-15:00.


Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http://www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.pmatusiak.ikomornik.pl, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl

Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych /art. 49.4 ustawy - Prawo bankowe.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku. Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji /art. 52a ustawy - Prawo bankowe.

Cookies/ciastecza

30
STY
Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Strona ma charakter informacyjny

13
STY
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wybór komornika

7
STY
Zgodnie z 10 ust. 1 ustawy z 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kontakt

 • Adres:

  ul. S. Drabika 66/7 (parter)
  52-131 Wrocław

 • Telefon:

  tel. 795 673 807
  fax 71 71 56 995

 • Email: wroclaw.matusiak@komornik.pl

Formularz

Imię i Nazwisko ! Email ! Email ! Treść !
Imię Nazwisko
Adres Email
top